PRIVACY AND TERMS

Privacy- en Cookiesbeleid

Inleiding

Dit Privacy- en Cookiesbeleid regelt de privacyvoorwaarden van de websites [my].nsproducts.com en [my].nsopportunity.com (de “Websites”). Termen met een hoofdletter die niet gedefinieerd worden in dit Privacy- en Cookiesbeleid hebben dezelfde betekenis zoals verduidelijkt in de My Nu Skin Gebruiksvoorwaarden.

De Websites vormen een dienst die door Nu Skin International Inc. en zijn aangesloten bedrijven (“Nu Skin”) aangeboden wordt aan de Onafhankelijke Nu Skin Distributeur wiens naam en contactgegevens bovenaan op de homepage van de Websites staan (de "Distributeur").

De Distributeur behoudt de controle over enkele functies, zoals de verzameling van Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd). Bijgevolg wordt de Distributeur beschouwd als verantwoordelijk voor de gegevensverwerking voor de doeleinden van dit Privacy- en Cookiesbeleid. Nu Skin heeft geen toegang tot de gegevens die via de Websites verzameld worden.

Dit Privacy- en cookiesbeleid legt uit welke gegevens door de Distributeur verzameld worden maar ook waarom zij verzameld worden, hoe de Distributeur de gegevens zal gebruiken en de keuzes die de Distributeur biedt, zoals hoe u toegang tot uw gegevens kunt krijgen en deze kunt actualiseren.

Welke gegevens worden verzameld en waarom?

De online verzamelde gegevens kunnen verwijzen naar zowel anonieme als persoonlijk identificeerbare gegevens.

Anonieme gegevens verwijzen naar informatie over het gebruik van de website waarmee een bepaald individu niet getraceerd kan worden, zoals het totaal aantal bezoekers van de Websites ("Algemene Gegevens"). De Algemene Gegevens helpen de Distributeur een algemeen gebruikspatroon vast te stellen en de Website aan te passen om uw ervaring te verbeteren. Dergelijke gegevens worden uitsluitend in samengestelde vorm gebruikt. We wijzen erop dat de Websites soms gebruikmaken van een technologie, bijgenaamd "cookies". Hieronder vindt u meer informatie over cookies.

Persoonlijk identificeerbare gegevens verwijzen naar specifieke gegevens over een klant, zoals naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of geboortedatum ("Persoonlijke Gegevens"). U kunt ervoor opteren om Persoonlijke Gegevens aan de Distributeur te verschaffen, zodat hij/zij contact kan opnemen met u en u informatie over Nu Skin kan bezorgen. Dergelijke informatie kan gepersonaliseerde of algemene informatie over Nu Skin, de producten en de zakelijke mogelijkheden omvatten, maar ook nieuwsbrieven, notificaties, uitnodigingen voor evenementen of in het algemeen informatie over gerelateerde zaken die de Distributeur beschouwt als interessant voor u. U kunt zich op elk ogenblik afmelden voor algemene promotionele berichten (via e-mail of sms). Indien u zich afmeldt, zal de Distributeur u enkel nog gepersonaliseerde informatie over Nu Skin, de producten en/of de zakelijke mogelijkheden verschaffen, afhankelijk van uw interesse. Opgelet: de HTML e-mails die naar u verzonden worden, kunnen ook Webbakens bevatten en door uw e-mailadres op te geven, stemt u in met het gebruik van dergelijke Webbakens. Hieronder vindt u meer informatie over Webbakens.

We willen benadrukken dat uw Persoonlijke Gegevens strikt vertrouwelijk behandeld worden en niet doorgegeven worden aan derden, tenzij dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting of om door u aangevraagde diensten te kunnen verlenen.

Cookies en Webbakens

Cookies

Bepaalde onderdelen van de Website maken gebruik van Cookies. Cookies zijn bestanden die op uw harde schijf of in uw browser opgeslagen worden om uw internetervaring te personaliseren. Cookies bevatten bijvoorbeeld informatie zoals de taalvoorkeur van de gebruikers, zodat zij die informatie niet opnieuw moeten invoeren telkens wanneer zij dezelfde website bezoeken. Sommige Cookies zorgen ervoor dat graphics correct verschijnen op een website, terwijl andere ervoor zorgen dat internetapplicaties goed werken. Met Cookies kan een website de inhoud sneller afstemmen op uw voorkeursinteressen. De meeste grote websites gebruiken Cookies. Cookies kunnen op zichzelf niet gebruikt worden om u te identificeren.

Nu Skin gebruikt de volgende soorten Cookies:

Naam van het Cookie Functie
AWSELB Load balancer-cookie - Dit Cookie is essentieel om te helpen garanderen dat de website efficiënt geladen wordt door de bezoeken te verdelen over meerdere internetservers. Het Cookie bevat geen Persoonlijke Gegevens en bestaat enkel voor de duur van uw bezoek. Het wordt verwijderd zodra u uw internetbrowser afsluit.
BC_BANDWIDTH Brightcove is een videostreamingdienst die video's host en streamt op deze website. Dit Cookie wordt gebruikt zodat de Brightcove-dienst de snelheid van uw internetverbinding kan detecteren en een gepaste versie van de video kan streamen. Het wordt niet gebruikt om te traceren.
CAKEPHP Sessiecookie. PHP-sessiecookies worden gebruikt om unieke bezoekersinformatie op te slaan, zoals uw sessie-ID.
CakeCookie[visitor][<username>] Dit Cookie slaat uw bezoekersidentificatie en taalvoorkeuren op.
__unam; __utma; __utma; __utmz Deze web analytics-cookies worden verschaft door Google Inc. en gebruikt om informatie te verzamelen over hoe bezoekers onze website gebruiken. We gebruiken de informatie om verslagen op te stellen en de website te verbeteren. De Cookies verzamelen gegevens op anonieme wijze, zoals het aantal bezoekers aan de website, vanwaar de bezoekers naar de website gekomen zijn en de pagina's die ze geraadpleegd hebben.

U kunt uw internetbrowser zodanig instellen dat alle Cookies toegestaan worden, alle Cookies geblokkeerd worden of dat u een bericht krijgt wanneer een Cookie verzonden is. Elke browser is anders. Ga dus na in het menu "Help" van uw browser hoe u uw cookievoorkeuren kunt aanpassen. In Microsoft Internet Explorer kunt u bijvoorbeeld Cookies uitschakelen of verwijderen door Extra/Internetopties te selecteren en uw privacyinstellingen te wijzigen of "cookies verwijderen" te selecteren.

Houd er rekening mee dat onze website ontwikkeld is om te werken met Cookies. Als u de Cookies uitschakelt, kan dit een invloed hebben op uw gebruik van onze website en kunt er mogelijk niet het maximum uit halen.

Webbakens

Een deel van de Websites en de HTML e-mails die naar u verzonden worden, kunnen een stukje code bevatten, ook Webbaken genoemd. In hun meest eenvoudige vorm maken Webbakens het mogelijk voor een website om informatie over te dragen of te verzamelen door een grafische afbeelding te laden.

De Distributeur kan via Webbakens informatie verzamelen over hoe u omgaat met de HTML e-mails die naar u verstuurd worden, zoals uw IP-adres en de datum of het tijdstip waarop u een HTML e-mail geopend hebt of er iets mee gedaan hebt. De Distributeur mag de informatie gebruiken die verzameld wordt via Webbakens om:

  • na te gaan welke e-mailberichten die hij/zij verzonden heeft, geopend werden en of er iets gedaan werd met een bericht;
  • uw ervaring met HTML e-mails te verbeteren;
  • u relevante inhoud te verschaffen.

Door uw e-mailprogramma zodanig in te stellen dat HTML e-mails uitsluitend weergegeven worden in tekstvorm, kunt u het gebruik van bepaalde Webbakens voorkomen. Raadpleeg het onderdeel "Help" in uw e-mailprogramma voor meer info.

Waar en hoe lang worden uw Persoonlijke Gegevens bewaard?

Om de bezoekers aan de Websites een coherente dienstverlening te kunnen aanbieden, waar zij zich ook mogen bevinden, worden de Websites door een externe provider, namelijk Sound Concepts Inc., beheerd op een centrale locatie. Momenteel is deze locatie de Verenigde Staten van Amerika. Door uw Persoonlijke Gegevens te verschaffen en in te stemmen met dit Privacy- en Cookiesbeleid, geeft u uw uitdrukkelijke goedkeuring dat uw Persoonlijke Gegevens opgeslagen worden op de servers van Sound Concepts Inc. in de Verenigde Staten van Amerika.

De Persoonlijke Gegevens worden bewaard zolang dat nodig is om de bovenstaande doelstellingen na te streven.

Hoe worden uw Persoonlijke Gegevens beschermd?

Uw Persoonlijke Gegevens worden beveiligd door diverse technische en organisatorische maatregelen, zoals firewalls, beveiligde servers en overeenkomsten voor gegevensverwerking met derden die de Websites hosten.

Geen overdracht van Persoonlijke Gegevens

De Distributeur zal uw Persoonlijke Gegevens niet overdragen aan derden zonder uw uitdrukkelijke goedkeuring. De overdracht van Persoonlijke Gegevens aan openbare instellingen en overheidsinstanties die zulke gegevens mogen opvragen, wordt uitgevoerd voor zover dit vereist is door de wet of door een rechterlijke uitspraak.

Toegang, rechtzetting en verwijdering

U hebt het recht om kosteloos toegang te krijgen tot uw Persoonlijke Gegevens en deze te corrigeren en te verwijderen. Ook hebt u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw Persoonlijke Gegevens voor directe marketingdoeleinden.

Als u toegang wenst tot uw Persoonlijke Gegevens die door de Distributeur verwerkt worden of als u uw gegevens wilt actualiseren, corrigeren of verwijderen, kunt u steeds terecht bij de Distributeur wiens naam en contactgegevens bovenaan op de homepage van de Websites staan.